Volksuniversiteit Papendrecht

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 5040

GESCHIEDENIS: DE NEDERLANDERS EN HUN GEZAGDRAGERS

GESCHIEDENIS: DE NEDERLANDERS EN HUN GEZAGDRAGERS
Cursuscode: 5040

Trouw of ontrouw aan het gezag? Hoe gingen de gezagdragers met elkaar om? Hoe oefenden de politieke gezagdragers invloed uit op het leven van de Nederlanders? "Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar hen probeert te onderdrukken als slaven, dan mogen zijn onderdanen, na beraadslaging van de Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen". Deze (voorgaande) zin is gekozen als startpunt van het onderwerp "Nederlanders en hun gezagdragers". De eerste 2 lessen gaan over de Vroegmoderne Tijd en les 3 en 4 gaan over de Moderne Tijd: “De doorbraak van het parlementaire stelsel 1848”. De ministers worden verantwoordelijk voor het bestuur in plaats van de koning. De laatste twee lessen gaan over de relatie tussen de media en de gezagdragers. Op welke wijze kwamen na 1945 de media in botsing met de gezagdragers? Begrippen zoals ontzuiling, polarisatie, protestgeneratie, emancipatie poldermodel en social media leveren een belangrijke bijdrage om het gedrag van de (hedendaagse) gezagdragers te kunnen verklaren.

Maandag 2 november 2020
6 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 82,50
Mw. I. (Ingrid) Hemelaar
19:30 - 21:00
Locatie: Willem de Zwijgercollege (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
I. (Ingrid) Hemelaar
I. (Ingrid) Hemelaar