Volksuniversiteit Papendrecht

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 5010

UITZICHT DOOR INZICHT

UITZICHT DOOR INZICHT
Cursuscode: 5010

In deze cursus worden de grote Natuurwetten besproken zoals de Wet van oorzaak en gevolg (karma), de Wet van wederbelichaming (reïncarnatie: het bewustzijnsproces vóór de geboorte en ná de dood), de Wet van zelfwording (evolutie/involutie) en de Wet van de cyclussen in de Natuur (op menselijk, planetair en kosmisch niveau). Het doel van het menselijk bestaan, de relatie met de ons omringende natuur - waarmee wij onlosmakelijk verbonden zijn - en de vele levensproblemen waar we over het algemeen mee worsteent, worden eveneens uitgebreid besproken. In een boeiend panorama wordt dit alles vanuit een spirituele/holistische visie benaderd, ondersteund door beeldpresentatie. Er wordt getracht tot een beleving te komen van hetgeen wordt besproken als een levende werkelijkheid. Vanuit deze beleving leren we mindfulness, een 'mind over matter' levenshouding te ontwikkelen en te leven in het NU, waardoor we altijd meester zijn van het eigen levenslot. Gezien de crises waarmee wij allen individueel en de wereld als geheel worden geconfronteerd, kunnen de inzichten die tijdens deze cursus worden opgedaan voor een solide anker in het leven zorgen en een uitzicht door inzicht bieden.

Dinsdag 3 november 2020
5 lessen van 2 uur en 15 min , elke 2 weken aanvangstijd 19:45 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 69,50
Dhr. (Robert) Pullen
19:45 - 22:00
Locatie: VU-gebouw De Springplank (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
(Robert) Pullen
(Robert) Pullen
Robert A. Pullen schreef de cursus De Oude Wijsheid als een allesomvattende levensfilosofie die vele jaren in Breda en Utrecht werd gegeven. Hij heeft eveneens vele jaren leiding gegeven aan diverse studiegroepen en lezingen gehouden op het gebied van de esoterische wijsbegeerte en de Bhagavad Gītā. Van zijn hand verscheen de vertaling uit het Engels van de Bhagavad Gītā. (Judge-versie). Hij stelde het boekje Woorden van wijsheid samen, gebaseerd op songteksten van John Lennon en George Harrison en schreef de brochure Het innerlijk Licht, een verhaal over Inwijding in de grote mysteriën van het innerlijk Zelf. Elf jaar geleden verscheen van zijn hand het boekje Uitzicht door inzicht–Universele Wijsheid,het NU en onze toekomst. Hij heeft zich de laatste jaren toegelegd op het schrijven van artikelen die regelmatig worden gepubliceerd. Tevens geeft hij leiding aan een studiegroep in Den Haag, een studie- en gespreksgroep in dezelfde traditie als zijn cursussen. Binnenkort verschijnt er een nieuw boek van hem.