Volksuniversiteit Papendrecht

Bestellijst

Geen bestellingen

INSCHRIJVEN/BETALEN

INFORMATIE OVER HET INSCHRIJVEN:

De periode van inschrijving start vanaf het moment dat een cursus op de website staat tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Latere aanmeldingen kunnen alleen geaccepteerd worden als reeds besloten is dat de cursus doorgaat en indien het maximum aantal cursisten nog niet overschreden is. Als het laatste wel het geval is kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.
U kunt zich aanmelden door:

  • persoonlijk langs te komen tijdens de openingstijden van het secretariaat;
  • telefonisch contact op te nemen met het secretariaat (door de topdrukte in bepaalde periodes van het jaar zijn wij helaas soms slecht bereikbaar): 078-6154764;
  • het inschrijfformulier op de website www.vupapendrecht.nl in te vullen.
    Uiterlijk tien dagen voor de geplande start van de cursus wordt besloten tot het wel/niet doorgaan.

Bij voldoende deelnemers ontvangt u 10 dagen voor de startdatum een schriftelijke bevestiging (e-mail), waarop staat op welke locatie u moet zijn en wat u mee moet nemen. 

Een eventuele annulering dient uiterlijk 14 dagen voor de startdatum bij ons binnen te zijn. 
Bij annulering na die tijd blijft u het cursusgeld verschuldigd.

BETALING:
Betalen kan op de volgende wijze:

  1.  Door een eenmalige incassomachtiging af te geven op het inschrijfformulier van de website. Het bedrag wordt alleen geïncasseerd als zeker is dat de cursus doorgaat en niet eerder dan 2 weken voor aanvang.
  2. Door het cursusbedrag zelf voor aanvang van de cursus over te maken op IBAN: NL83 INGB 0002 3597 00  t.n.v. Volksuniversiteit Papendrecht e.o., onder vermelding van uw naam, de cursus en het cursusnummer.