Volksuniversiteit Papendrecht

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 9020

BLINDTYPEN VOOR KINDEREN

BLINDTYPEN VOOR KINDEREN
Cursuscode: 9020

Hoe eerder uw kind goed kan blind typen, hoe meer baat hij of zij er bij zal hebben. Tegenwoordig is het voor kinderen gebruikelijk om verslagen, opdrachten etc. voornamelijk via de computer te typen. Hierbij is het van groot belang dat zij gemakkelijk, snel en met de juiste houding kunnen blind typen. De winst van blind kunnen typen op school maar ook voor later is groot.

Een tweede reden om te leren typen is dat het typen zelf remediërend kan werken doordat een leerling bewuster aan het spellen is.  Het typen van nieuwe woorden (uit de wekelijks te leren woordpakketten bijvoorbeeld) kan een aanvulling zijn op het opschrijven van nieuwe woorden.

Nieuwe woorden die correct gespeld moeten worden, worden door leerlingen met dyslexie beter geleerd en onthouden als het leren via zoveel mogelijk zintuigen plaatsvindt!

Maandag 7 oktober 2019
6 lessen van 1 uur en 15 min aanvangstijd 16:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 85,00 plus € 10,00 materiaalkosten te betalen tijdens de eerste les.
Dhr. S. (Sam) Nanhu (Crosssurf)

De docent gebruikt een lesboek voor deze cursus. De kosten van € 10,- dienen de eerste les bij hemzelf betaald te worden.

16:00 - 17:15
Locatie: VU-gebouw De Springplank (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
S. (Sam) Nanhu (Crosssurf)
S. (Sam) Nanhu (Crosssurf)