Volksuniversiteit Papendrecht
Cursuscode: 2297

ITALIAANS - OPFRISDAG

ITALIAANS - OPFRISDAG
Cursuscode: 2297

Op zaterdag 7 juli zal de gehele basisgrammatica Italiaans (ERK A1) herhaald worden (= de hele grammatica uit Allegro 1).
 
's Morgens zal het eerste gedeelte gegeven worden (= behandelde stof 1e cursusjaar VU) en 's middags het 2e gedeelte (= behandelde stof 2e cursusjaar VU).
U kunt voor alleen de ochtend inschrijven (€25,-), voor alleen 's middags (€25,-) of uiteraard voor de hele dag (€42,50). Bij inschrijving gaan we ervan uit dat u de hele dag komt. Mocht u slechts aan 1 daggedeelte willen deelnemen, vermeld dit dan bij de opmerking. Wij passen uw bedrag dan aan en daarvan ontvangt u een bevestiging.

's Morgens wordt de eerste helft van de leerstof behandeld :

    - de uitspraak en klemtoon
    - de hulpwerkwoorden avere en essere
    - de werkwoorden in -are, -ere en -ire in de tegenwoordige tijd
    - de werkwoorden: stare, andare, fare, potere en dovere (Vervoeging + gebruik)
    - de lidwoorden (bepaald en onbepaald)
    - de belangrijkste betekenissen van in en a
    - de ontkenning
    - de zelfstandige naamwoorden (enkelvoud en meervoud)
    - de bijvoeglijke naamwoorden (enkelvoud en meervoud)
    - de bezittelijke voornaamwoorden
    - de telwoorden tot 2000

 

 's Middags de tweede helft:
     - de voorzetsels (uitgebreid)
     - de voorzetsels in combinatie met het bepaald lidwoord (nelle, dalle enz.)
     - passato prossimo (V.T.T.) 
     - de wederkerende werkwoorden 
     - het delend lidwoord
     - de bijwoordvorming op -mente
     - de onregelmatige werkwoorden in de O.T.T.
     - lo, la, li en le als lijdend voorwerp

Van de docente ontvangt u een reader voor de ochtend (€ 2,50) en/of een reader voor de middag (€ 2,50) 

LUNCH: U kunt een lunch meenemen of even naar De Meent wandelen voor een lunch. U heeft een uur lunchpauze.

Zaterdag 7 juli 2018
2 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 09:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 42,50 plus € 5,00 materiaalkosten te betalen tijdens de eerste les.
Mw. I. (Isabella) Visser
09:30 - 12:00
Locatie: VU-gebouw De Springplank (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >
I. (Isabella) Visser
I. (Isabella) Visser