Volksuniversiteit Papendrecht

Bestellijst

Geen bestellingen

Kunst en cultuur

GESCHIEDENIS: DE NEDERLANDERS EN HUN GEZAGDRAGERS

Trouw of ontrouw aan het gezag? Hoe gingen de gezagdragers met elkaar om? Hoe oefenden de politieke gezagdragers invloed uit op het leven van de Nederlanders? "Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar hen probeert te onderdrukken als slaven, dan mogen zijn onderdanen, na beraadslaging van de Staten- Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen". Deze voorgaande zin is gekozen als startpunt van het onderwerp "Nederlanders en hun gezagdragers". Op 26 juli 1581 werd de allereerste onafhankelijkheidsverklaring ondertekend waarmee de Staten-Generaal de Spaansse koning aan de kant zetten. Het gekozen thema richt zich vanaf 1581 op de relatie tussen de burgers en gezagdragers. Vanaf 1945 komt de relatie tussen media en gezagdragers aan bod. Chronologisch worden in 6 lessen de Nederlandse geschiedenis aangeboden op het gebied van veranderingen in de politiek, de normen, de waarden, de emoties en voortschrijdende nieuwe inzichten. Bij elke les komen de burgers aan bod. Zij brachten vanaf de 16de eeuw tot en met de 21ste eeuw met hun eisen de politieke en maatschappelijke gezagsdragers in grote verlegenheid.

 

 

Meer informatie
Maandag 2 november 2020
6 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 82,50
Mw. I. (Ingrid) Hemelaar
19:30 - 21:00
Locatie: Willem de Zwijgercollege (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
JOHN CONSTABLE & DE 17de-EEUWSE NEDERLANDSE SCHILDERKUNST

De Britse kunstenaar John Constable (1776-1837) wordt wereldwijd gerekend tot de beste landschapschilders aller tijden. Zijn olieverfschetsen van wolkenformaties en atmosferische lichteffecten zijn hoogtepunten uit de kunst van de Romantiek. In de eerste Nederlandse overzichtstentoonstelling van Constable, toont het Teylers Museum vanaf 19 september vele belangrijke internationale bruiklenen uit Canada en Londen. In de werken wordt duidelijk hoe de kunstenaar zich liet inspireren door het realisme van de oude meesters uit de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst. Doordat Constable zo gefascineerd was door lucht, licht en wolken, waren die in zijn kunst telkens allesbepalend. Geen schilder heeft ooit zo trefzeker lucht en landschap tot een eenheid gesmeed als hij. Constable keerde zich af van de standaard geïdealiseerde landschappen en koos ervoor om landschappen en luchten heel realistisch weer te geven. Constable was sterk geïnspireerd door de directe manier waarop o.a. Ruisdael, Rembrandt en Rubens het eenvoudige Nederlandse landschap weergaven. Toepasselijk worden zijn werken dan ook getoond in het gezelschap van tekeningen en schilderijen van zijn grote 17de-eeuwse voorbeelden.

Meer informatie
Donderdag 12 november 2020
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 18,00
Dhr. H.M. (Hoo Man) Chan
19:30 - 21:30
Locatie: VU-gebouw De Springplank (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
GUSTAV KLIMT GEÏNSPIREERD
GUSTAV KLIMT GEÏNSPIREERD
Cursuscode: 8010

Wie waren Klimt's inspiratiebronnen? Matisse, Van Gogh, Monet? Hoe goed kende hij hun werken? Is er invloed te ontdekken en zo ja welke? In dit najaar wordt Klimt's schilderkunst samen met het werk van voorlopers geëxposeerd, en met de kunst van collegatijdgenoten. Gustav Klimt (1862-1918) leefde en werkte tijdens de bloeiperiode in het artistieke Wenen van het belle époque. Klimt is een vertegenwoordiger van de Symbolistische kunst en werd met name bekend door zijn latere werk, dat zich kenmerkt door decoratief ornamentalisme en suggestief-erotische symboliek. Vanuit een vijf jaar lange, nauwe samenwerking met het Weense museum Belvédère presenteert het Van Gogh Museum vanaf 2 oktober een overzichtstentoonstelling van Klimt waarin de invloeden van de internationale avantgarde-kunst op zijn oeuvre inzichtelijk worden gemaakt: van Whistler & Toorop, via Monet & Rodin, tot Van Gogh én Matisse. Maar liefst 50 werken van Klimt tezamen met een evenzo groot aantal werken van zijn tijdgenoten zijn te bewonderen op de tentoonstelling.

Meer informatie
Donderdag 3 december 2020
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 18,00
Dhr. H.M. (Hoo Man) Chan
19:30 - 21:30
Locatie: VU-gebouw De Springplank (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
MANNEN MET BAARDEN HEBBEN GESCHIEDENIS GESCHREVEN

De geschiedenis van baarden: ringbaarden, cirkelbaarden, bakkenbaarden, kabouterbaarden, stoppelbaarden, schaduwbaarden, geitensikje, krentenbaarden en klassieke baarden. De gezichtsbeharing is bedoeld om warmte te bieden, om gewelddadiger over te komen, te intimideren, wijsheid en kracht uit te stralen, als status, fashion statement en om mannelijkheid uit te stralen. Daarnaast kon en kan het dragen van een baard een godsdienstige, politieke, culturele of sociale uiting zijn. De geschiedenis wordt aangeduid in perioden: de prehistorie (oertijd), oudheid, de middeleeuwen, de renaissance en de nieuwe tijd. De baard werd door alle periodes heen gedragen en had verschillende functies. De lezing start met een kort overzicht van de diversiteit aan baarden en de veranderende waardering en betekenis van  de baarden vanaf de prehistorie tot en met de nieuwe tijd.

 

Meer informatie
Donderdag 14 januari 2021
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 18,00
Mw. I. (Ingrid) Hemelaar
19:30 - 21:30
Locatie: VU-gebouw De Springplank (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
GESCHIEDENIS: KOLONISATIE, DEKOLONISATIE EN DE KOUDE OORLOG

Het startmoment van de cursus is “De West-Europese expansie overzee”. De Compagnie in de Oost en de Compagnie in de West. Een periode waarin de Nederlanders handelden in Azië. De Driehoekshandel vond plaats tussen de Republiek, West-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. De Fransen namen een enorme oppervlakte van Noord-Amerika in beslag. In de 19e eeuw stichtte Frankrijk de kolonie Indochina. De Britten koloniseerde de oostkust van Noord-Amerika en delen van het Caraïbisch gebied. De East India Company verkreeg de handel op Brits-Indië.

 

Meer informatie
Dinsdag 2 februari 2021
6 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 82,50
Mw. I. (Ingrid) Hemelaar
19:30 - 21:00
Locatie: Willem de Zwijgercollege (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >

Pagina's